send email

Denne side ses bedst i 1024 X 768

1951 - 2004 orkester

Opdateret d. 3/1-2005

Nakskov Brandvæsens Orkester startede oprindeligt som Nakskov Skibsværfts Musikforening. Værftets daværende fællestillidsmand Svend Eliasen havde på et kursus truffet folk fra Aalborg Skibsværft, hvor man havde et velspillende orkester, der efterfølgende blev inviteret til Nakskov for at spille koncerter og skabe inspiration blandt Værftets musikalske medarbejdere. Dette lykkedes til fulde og med daværende formand for Dansk Metal i Nakskov Poul Nielsen i spidsen dannedes Nakskov Skibsværfts Musikforening den 25. oktober 1951 med Knud Hansen som første dirigent.

I marts 1952 blev orkestret, der modtog økonomisk støtte fra Værftet, indmeldt i DAO - Dansk Amatør Orkesterforening. I juni samme år afholdt orkestret debutkoncert ved en stabelafløbning, som blev den primære begivenhed, hvorved orkestret medvirkede.

Øvrige aktiviteter var naturligvis andre festlige begivenheder på Nakskov Skibsværft, koncerter på hele Lolland-Falster, på sygehuse og plejehjem, morgenmusik ved bl.a. sølvbryllupper og ikke mindst værftsorkesterstævnerne 1965-68, hvor stævnet i 1966 blev ganske særligt ved at være et meget festligt indslag i Nakskov bys 700 års jubilæum. Her deltog 5 orkestre fra hhv. Aalborg, Århus, Odense, B&W og Helsingør.

Udveksling med orkestre fra Nakskov bys venskabsbyer har orkestret også deltaget i gennem årene, og mange personlige venskaber musikerne imellem består den dag i dag (se mere herom på side 10-11).

Som bekendt blev Nakskov Skibsværft lukket, og man stod i en akut situation med hensyn til orkestrets forbliven, idet man ikke ønskede at opløse en så kendt institution i byens musikliv. Mulighederne for anden tilknytning blev undersøgt, og fra den 1. januar 1989 blev orkestret tilknyttet det kommunale brandvæsen og skiftede samtidig navn til Nakskov Brandvæsens Orkester.

Generelt er alle med lyst til at spille velkommen hver mandag i Byskolens store Aula kl. 19.00 hvor Orkesteret øver. ( indgang fra svømmehallen)

Til de personer som ingen musik kundskaber har eller behøver en genopfriskning køre vi sideløbende en oplæring, træning, nodelære, hver Onsdag, hør nærmere hos Dorte Frederiksen eller Dirigenten.

What firemen do in their spare time

Every job requires a particular set of skills, some are hard to do, and some are easier. But no one is as dangerous as the job of a fireman. These brave people are not allowed to think about their safety when going to rescue other people, women, children and escorts. If there is even the slightest chance of saving the animal or individual, their duty is to take it and do it or die trying. Therefore it is only normal that these brave men and women get enough rest in between shifts and spare time to recharge their batteries. An escort can help them, and you as well, with that which is the main reason why they are known for bringing fun and pleasure.

How does it work?

The whole working, shift and spare time need to be well thought out because firemen need to be ready to get to work at any moment. It is natural that the system is not simple at all, many of them work two shifts out of three during the day, which would be hard even for an escort. It goes this way, if you work two double shifts, twice in a row, you get two days off. If you add one shift to any of them, you get three days off. These joined shifts can only be separated by one or no shifts. In case the firemen can only work single shifts during one day, then he or she will work five days and have the weekends free. Whoever takes one day off during the week, needs to work two shifts during the weekend. Escorts from https://www.eros.com/ can explain this to you if you are interested and give you some further rules since they have met these people before. You can look these beautiful ladies up on EROS and make even some further arrangements with them. Considering that most of the firemen working in stations such as the one in Nakskov town, are actually volunteers and don't get paid for anything, their sacrifice becomes even larger.

Activities they enjoy

Even if we see in the movies that a fire or something is happening in the city every hour, the reality is much more different. Firemen are happy if they even get one call during the day, so they have lots of spare time on their hands. They cannot call escorts to help them with that and neither can they go to sleep. So physical activities, watching TV, playing games and reading are the only things that are left. An escort would always choose reading over games, but firefighters are not that kind of people, they need something to keep them moving.

Out of that reason, you will always find a small fitness corner in every station and maybe even a fire brigade orchestra practice corner, so they can stay motivated and relaxed while practicing. It is also a great way for them to exercise teamwork and to remain in balance. Escorts will surely want to join, so why don't you become a fireman and have all of them wanting to get together with you. Such a life must be fun if you don't consider all the risk and danger that brings your work or hobby.