send email

Denne side ses bedst i 1024 X 768

1951 - 2004 orkester

Opdateret d. 3/1-2005

Ny kontaktperson i Nakskov Brandvæsens Orkester

På Nakskov Brandvæsens Orkesters generalforsamling i januar 2004 valgte Arne Rasmussen efter eget ønske at fratræde posten som orkestrets formand. Arne Rasmussen har siden 1996 med stor energi og varmt engagement varetaget de mange interne og eksterne opgaver, som hører til en post som formand for en musikforening.

”Vi ønsker alle at takke Arne Rasmussen for hans store indsats som formand for orkestret”, siger Nakskov Brandvæsens Orkesters nye kontaktperson Dorte Frederiksen, ”og heldigvis fortsætter Arne i orkestret, hvor han gennem mange år har spillet på sin kære tuba”.

I forbindelse med formandens fratræden er der samtidig og gennem tidligere vedtægtsændringer skabt en anden struktur i foreningens bestyrelse, således at 3 personer reelt deler formands- posten. Disse 3 personer er Michael Melchior, Jørgen Jørgensen og Dorte Frederiksen, og herudover består bestyrelsen af kasserer Jørgen Andersen og sekretær Jørgen O. Nielsen.

”Vi ved alle, at der er mange opgaver på en formandspost, og det kræver tid og kræfter, men nu har vi 3 x ”formandskræfter” at trække på i stedet, og vi kan dermed få intensiveret og igangsat nogle aktiviteter og idéer, som der hidtil ikke har været mulighed for eller tid til”, slutter Dorte Frederiksen, der som ny kontaktperson gerne modtager henvendelser vedrørende koncert-arrangementer m.v., og også meget gerne hører fra interesserede, som kunne tænke sig at spille med i orkestret, hvis repertoire spænder vidt – lige fra marcher, populær- og swingmusik til smukke kirkestykker.

På www.nakskovbrandorkester.dk findes mere information om Nakskov Brandvæsens Orkester, og henvendelse kan ske via mail: df@nakskovbrandorkester.dk.

Dirigent - Jørgen Borreskov
1 st Trumpet Bb - Jens D. Henriksen
1 st Trumpet Bb - Dorte Frederiksen
1 st Trumpet Bb - Michael Melchior
2 st Trumpet Bb - Asger Jensen
2 st Trumpet Bb - Erik Gertsen
3 st Trumpet Bb - Bjarne Hansen
1 st Flygelhorn Bb - John Olsen
1 st Flygelhorn Bb - Jørgen Jørgensen
2 st Flygelhorn Bb - Carsten Jensen
2 st Flygelhorn Bb - Hilberg Kaspersen
1 st Horn Eb - Monsy Hansen
1 st Horn Eb - Marianne Hansen
2 st Horn Eb - Jørgen Nielsen
1 st Tenor Bb - Gunnhild Utkvitne
1 st Tenor Bb - Toby Johansen
2 st Tenor Bb - Poul Gunnersen
1 st Baryton Bb - Jørgen Andersen
1 st Baryton Bb - Mogens Larsen
1 st Trombone Bb - Johnny H. Hansen
1 st Trombone Bb - Pernille Sørensen
2 st Trombone Bb - Tommy Madsen
3 st Trombone Bb - Benny Mortensen
1 st Bas Bb - Leif Hansen
1 st Bas Eb - Arne Rasmussen
1 st Bas Eb - Bent Svendsen
Trommesæt - Ivan Mathisen
Nodearkivar - Ole Larsen / Johnny H. Hansen
Fanebære - Lone Henriksen